Sammanhang är allt

February 27, 2017 by admin_name

Sammanhang Är Allt
http://www.ink2quill.com/

Det borde vara självklart att sammanhang är allt när vi talar, gest eller bara berätta en bra historia. Hur du säger eller kommunicerad en berättelse är lika viktigt som de ord du använder. Ett ord i en fall kan vara roligt men tragiskt i ett annat fall. Ta fallet om någon som misstag en främling för en vän och säger något kräkande som en skämt. Eller fallet när någon använder slang och den andra personen förstår inte. I båda exempel det finns en klyfta mellan talaren och lyssnaren. Faktum är att klyfta mellan talaren och lyssnaren alltid finns men det gapet är ibland mycket stor. Saker som kan bidra till en mindre förståelse gapet mellan lyssnaren och talaren är om båda parter kommer från samma kultur, de har samma modersmål och de är i samma miljö. Med miljö jag menar att de bor i samma stad, region eller land.

Du kan fråga varför är det så att en talarens och lyssnarens modersmål spela en roll i kommunikation och den alltid närvarande problem om kommunikations förståelse gapet? Säkert, en gemensam språk löser den där problem (Du läsaren kanske tror det). Faktum är att en förståelse gapet kan fortfarande existera mellan två människor som talar samma språk men har annorlunda modersmål, och jag talar inte om brytning eller slang eller storlek av ordförråd.  Jag menar fallet när du kan talar, till exempel, om en sak och varje människor förstår något annat.

Allt jag har sagt är ett exempel att sammanhang är allt när vi talar om kommunikation och presentation.

John Appius Quill  

www.ink2quill.com

Editorials / Private appius / ink2quill / sammanhang /

Comments

Comments are closed.

Skip to toolbar