Mobbning

May 24, 2017 by admin_name

Mobbning
skriven av John Appius Quill

Mobbning är ett stort problem för många på jobbet, skolan och vardagslivet. Det är ett problem som drabbar av samhällets produktivitet och minskar individers livskvalitet. Problemet finns i alla delar av arbetsvärlden oavsett hur mycket pengar man tjäna.

Jag hörde om ett fall när en universitet lärare skulle ständigt ger lägre betyg till de studenter hon inte gillade. De flesta av de studenterna lämnade universitetet och jag kan bara tänka att har det påverkat deras liv.

Jag också hörde om fall när mobbning är användas som ett sätt att eliminera anställda som arbetsgivare inte vill ha. I de flesta fall den anställde inte kan få rättvisa i domstol. Jag hörde om många fall med jobb på Wall Street i New York stad när arbetsgivare lovar jobb med högre lön men säger ingenting om arbetsmiljö till den anställde.

För att komma till rätta med mobbning, beror det i de flesta fallen, på chefen och hur bra kommunikation man kan ha inom arbetsmiljö för alla. Om är du anställd på ett jobb var du inte har bra kommunikation med arbetskollegor och chefen det är inte bra arbetsmiljö. Denna typ av arbetsmiljö kan leda till dessa typer av problem som mobbning. I fallet med mobbning är det viktig att prata med mobbaren för att det sluta dåliga beteendet.

Skriven av John Appius Quill

FIN

Ink2Quill

Editorials / Private appius / bully / bullying / ink2quill / mobbning /

Comments

Comments are closed.

Skip to toolbar